CEF - SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC PRE JAZYKY
A: UŽÍVATEĽ ZÁKLADOV JAZYKA B : SAMOSTATNÝ UŽÍVATEĽ JAZYKA C : SKÚSENÝ UŽÍVATEĽ