ČASOVÝ PLÁN KURZOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017 / 2018

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ jeseň 2017
Trvanie kurzu : 12 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 45 min /
Rozsah kurzu : 24 vyučovacích hodín
Otvorenie kurzu : v týždni od 25.09.2017
Ukončenie kurzu : v týždni do 16.12.2017
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1 C2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 75,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ zima 2018
Trvanie kurzu : 11 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 45 min /
Rozsah kurzu : 22 vyučovacích hodín
Otvorenie kurzu : v týždni od 08.01.2018
Ukončenie kurzu : v týždni do 31.03.2018
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1 C2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 66,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ jar 2018
Trvanie kurzu : 8 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 45 min /
Rozsah kurzu : 16 vyučovacích hodín
Otvorenie kurzu : v týždni od 02.04.2018
Ukončenie kurzu : v týždni do 02.06.2018
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1 C2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 48,00 EUR


*INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

trvanie a intenzita kurzu podľa požiadaviek klienta
cena: 14,93 EUR / 60 min.


Firemné a neštandardné kurzy

Koncepciu, náplň vzdelávacej aktivity, trvanie kurzu, počet posluchácov a realizáciu týchto kurzov vypracujeme v súlade s konkrétnymi požiadavkami objednávateľa jazykovej prípravy.