ČASOVÝ PLÁN KURZOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020 / 2021

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ
jeseň / zima 2020/ 2021
Trvanie kurzu : 16 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 30 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 21.09.2020
Ukončenie kurzu : v týždni do 01.02.2021
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 96,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ PRE SENIOROV
jeseň / zima 2020/ 2021
Trvanie kurzu : 16 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 30 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 21.09.2020
Ukončenie kurzu : v týždni do 01.02.2021
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 96,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ
jar / leto 2021
Trvanie kurzu : 12 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 24 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 02.02.2021
Ukončenie kurzu : v týždni do 04.06.2021
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 72,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ PRE SENIOROV
jar / leto 2021
Trvanie kurzu : 12 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 24 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 02.02.2021
Ukončenie kurzu : v týždni do 04.06.2021
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 72,00 EUR


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Trvanie a intenzita kurzu podľa požiadaviek klienta


FIREMNÉ A NEŠTANDARDNÉ KURZY

Koncepciu, náplň vzdelávacej aktivity, trvanie kurzu, počet poslucháčov v študijnej skupine, pripravíme v súlade s konkrétnymi požiadavkami objednávateľa.

JAZYK ANGLICKÝ PRE EVIDOVANÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Naša jazyková škola organizuje kurzy angličtiny pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce.
Kurzovné je plne hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci programu RE-PAS a KOMPAS+.
Uprednostnenou cieľovou skupinou programu sú :
- dlhodobo nezamestnaní
- mladí uchádzači o prácu do 29 rokov
- občania nad 50 rokov

Rozsah jazykového kurzu : 40 vyučovacích hodín / 60 min.