ČASOVÝ PLÁN KURZOV V ŠKOLSKOM ROKU 2023 / 2024


JAZYK ANGLICKÝ / jeseň 2023>

Trvanie kurzu : 9 týždňov

Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /

Rozsah kurzu : 18 vyučovacích hodín / 45 min /

Otvorenie kurzu : v týždni od 6.10.2023

Ukončenie kurzu : v týždni do 16.12.2023

Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1

Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /

Cena : 80,00 EUR