ČASOVÝ PLÁN KURZOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018 / 2019

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ
jeseň / zima 2018/ 2019
Trvanie kurzu : 15 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 30 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 24.09.2018
Ukončenie kurzu : v týždni do 03.02.2019
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 90,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ PRE SENIOROV
jeseň / zima 2018/ 2019
Trvanie kurzu : 15 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 30 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 24.09.2018
Ukončenie kurzu : v týždni do 03.02.2018
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 75,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ
jar / leto 2019
Trvanie kurzu : 12 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 24 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 04.02.2019
Ukončenie kurzu : v týždni do 05.06.2019
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2, pokročilí C1
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 72,00 EUR

JAZYK ANGLICKÝ / NEMECKÝ PRE SENIOROV
jar / leto 2019
Trvanie kurzu : 12 týždňov
Intenzita kurzu : 1 x 2 vyučovacie hodiny / 90 min /
Rozsah kurzu : 24 vyučovacích hodín / 45 min /
Otvorenie kurzu : v týždni od 04.02.2019
Ukončenie kurzu : v týždni do 05.06.2019
Úrovne kurzu : začiatočníci A1 A2, mierne pokročilí B1, stredne pokročilí B2
Forma výučby : skupinová / najviac 7 poslucháčov v skupine /
Cena : 60,00 EUR


INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Trvanie a intenzita kurzu podľa požiadaviek klienta


FIREMNÉ A NEŠTANDARDNÉ KURZY

Koncepciu, náplň vzdelávacej aktivity, trvanie kurzu, počet poslucháčov v študijnej skupine, pripravíme v súlade s konkrétnymi požiadavkami objednávateľa.

JAZYK ANGLICKÝ PRE EVIDOVANÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Naša jazyková škola organizuje kurzy angličtiny pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce.
Kurzovné je plne hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci programu RE-PAS a KOMPAS+.
Uprednostnenou cieľovou skupinou programu sú :
- dlhodobo nezamestnaní
- mladí uchádzači o prácu do 29 rokov
- občania nad 50 rokov

Rozsah jazykového kurzu : 40 vyučovacích hodín / 60 min.