KONCEPCIA JAZYKOVÝCH KURZOV
Koncepcia a realizácia kurzov našej jazykovej školy vychádzajú z princípov dokumentu Rady Európy - „Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky“ /podrobnosti v kolónke CEF/
Na základe tohoto dokumentu definujeme jazykové úrovne našich študentov nasledovne:

ANGLIČTINA PRE DOSPELÝCH A STREDOŠKOLSKÚ MLÁDEŽ ANGLIČTINA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKOL ANGLIČTINA – ŠPECIALIZOVANÉ KURZY NEMČINA PRE DOSPELÝCH NEMČINA - ŠPECIALIZOVANÉ KURZY SLOVENČINA