KONTAKTY
Jazyková škola ACTIVE, spol. s r.o.

PhDr. Brigita Wallová, majiteľka
Južná trieda 13
040 01 Košice

mobil : 0903 193 002
e-mail : jazykovaskolaactive@gmail.com

IČO:10686487