UČTE SA ANGLICKY POHODLNE ODKIAĽKOĽVEK

SPEAK & TALK

ONLINE KONVERZAČNÉ KURZY VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

CEZ APLIKÁCIU GOOGLE MEET


VÝHODY ONLINE KURZOV:

- učíte sa pohodlne odkiaľkoľvek

- máte možnosť vybrať si vlastný deň a čas výučby/po dohode s lektorkou kurzu/

- pri skupinovej výučbe min. 2 , max. 6 študentov v skupine

- nie je potrebné si zakúpiť učebný materiál /je zahrnutý v cene/


TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH SKUPINOVÝCH KURZOV:

20.september 2021 - 13.november 2021
15.november 2021 - 31.január 2022

TERMÍNY INDIVIDUÁLNYCH KURZOV:

Trvanie, intenzita ako aj obsahová náplň kurzu budú určené podľa dohody s klientom

AKO DLHO?

8 týždňov x 1 vyučovacia hodina /60 minút/ týždenne, z toho 6 hodín online formou a 2 hodiny prezenčne.
Celkovo 8 vyučovacích hodín počas 8 týždňov so zameraním na získanie a rozvíjanie komunikačných schopností v anglickom jazyku.

AKÁ JE FORMA ŠTÚDIA ?

- individuálna
- skupinová / minimálne 2 maximálne 6-členné skupiny/

S KÝM ?

PhDr. Brigita Wallová

ZA KOĽKO?

Skupinová výučba :
1 osoba:
8 týždňov x 1 vyuč.hodina /60m./ týždenne
Cena: 64,00 Eur.

Individuálna výučba
8 týždňov x 1 vyuč. hodina /60m./ týždenne
Cena: 136,00 Eur

ZĽAVY :-pre študentov a seniorov

8 týždňov x 1 vyuč. hodina /60 m./ týždenne
cena: 48,00
V prípade špecifických požiadaviek klienta cena dohodou.
PRE KOHO?

Konverzačné kurzy všeobecnej angličtiny sú určené všetkým, ktorým záleží na získaní sebaistoty v cudzojazyčnej komunikáci a majú záujem o jej zdokonalenie a rozvíjanie.

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ ponúkaných kurzov :

-mierne pokročilý A2

-stredne pokročilý B1

-pokročilý B2

- KURZY SÚ OTVORENÉ AJ PRE ZAČIATOČNÍKOV

- SENIORI SÚ VÍTANÍ /špeciálne skupiny len pre seniorov/

PRIHLÁSENIE : Pred absolvovaním zápisu do jazykového kurzu je nutné prihlásiť sa na e-mailovej adrese brigitawallova1946@gmail.com Telefónny kontakt: 00421 903 193 002