ORGANIZÁCIA KURZOV, PRIHLÁŠKY A CENY*

Prihlášky , aktuálne informácie o kurzoch posielajte na adresu :

        jazykovaskolaactive@gmail.comOrganizácia kurzov
PROGRAM KOMPAS+, ŠANCA PRE NEZAMESTNANÝCH

Naša jazyková škola organizuje kurzy angličtiny pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, ako uchádzači o zamestnanie.
Kurzovné je plne hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci programu KOMPAS+.

Ako postupovať pri získaní príspevku na kompenzačný kurz KOMPAS+?

Prihlášky
Storno poplatky
Cena kurzu, skupinová výučba / maximálne 6 poslucháčov v skupine / :

Individuálna výučba: