ORGANIZÁCIA KURZOV, PRIHLÁŠKY A CENY*

 • Prihláška do kurzu


 • Organizácia kurzov
  PROGRAM KOMPAS+, ŠANCA PRE NEZAMESTNANÝCH

  Naša jazyková škola organizuje kurzy angličtiny pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, ako uchádzači o zamestnanie.
  Kurzovné je plne hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci programu KOMPAS+.

  Ako postupovať pri získaní príspevku na kompenzačný kurz KOMPAS+?

  Prihlášky
  Storno poplatky
  Cena kurzu, skupinová výučba / maximálne 7 poslucháčov v skupine / :

  Individuálna výučba: